Elmélkedés a Szent Család képe előtt

Örömmel látom házamban a Szentcsaládot. Ünnepe családomnak és felejthetetlen emléke szerény otthonomnak. A jó Isten különös kegyelmének tartom, hogy ma ezt a néhány percet lelkemnek és a Szent Család tiszteletének szentelhetem. A mi házunk Jézus, Mária és József szállása. Nemcsak ma, hanem mindenkor. Mennyivel más lenne boldogságunk, ha a Szent Család szelleme hatná át családunk minden tagját: az édesapát, az édesanyát, a gyermekeket, a nagyszülőket, az unokákat. Ha mindenkor a hit mécsese világítana lelkünkben, és soha méltatlanul nem viselkednénk szent vallásunkhoz...; ha a szent remény éltetne, és soha el nem csüggednénk, nem aggódnánk a holnapért s megnyugodnánk Isten akaratában...; ha a szent szeretet tüze égetné szívünket, és soha zúgolódás, káromkodás, bűn, szeretetlenség, veszekedés ne kerülne házam tájára..., de más lenne a családi életünk. Hasonlítana a Szent Család szépséges lelki egységéhez és egymás iránt való gyengéd szeretetéhez. Mától megmutatom, hogy a Szent Család nem látogatott hozzánk hiába. Megjavítom családi életünk hibáit. Igyekszem széppé tenni közös életünket, szerény leszek és alázatos, tűrök és szenvedek, hallgatok és engedelmeskedem, gyengéd leszek és figyelmes, nem sértek senkit,nem szólom meg családjaimat és rokonaimat, szívesen segítek, soha sem szomorkodom, mosolygó angyala leszek otthonunknak, vigasztalok, bátorítok, mindenkinek mindene leszek csak azért, hogy családomban béke, szeretet és áldás legyen.
Jézus, Mária és szent József! Segítsetek jobbá tenni magamat és tegyétek kedvesség a mennyei Atya szemében egész családunkat.
Amen.