Lurdesi búcsújárás

Hiszekegy...
Szűz Mária hisszük a Te első megjelenésed titkait, melyeket kijelentettél február 11-én, csütörtöki napon.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
- Gyümölcse Jézus anyja Márai, aki megjelentél
Lurdesben, jelenj meg nekünk is most és halálunk óráján. Ámen.

Ébredj szívünk, ébredj lelkünk,
Szűz Mária itt van köztünk.
Reánk vigyáz Szűz Mária,
Kezünkben van olvasója.
/Gyertyavilág felemelve,
Lánggal ég a szívünk vele/

2. zsoltár

Én a magasságból jöttem ide tihozzátok, második jelenésem történt február 14. napján.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Második megjelenésed,
ünnepeljük szent emléked.
E szent búcsú virágozzon,
Szívünk, lelkünk lángadozzon./Gyertyavilág felemelve,
Szentolvasó legyen vele/

3. zsoltár

Harmadik megjelenésedre kérünk Szűz Márai, amelyet mondották február 18. napján.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Az ígéret szent emléke,
A harmadik megjelenésedre.
Gyönyört hintve szór a világ,
Mária jó édesanyánk.
/Égő gyertya felemelve,
Szent olvasó legyen vele/

4. zsoltár

Negyedszer is megjelentél lurdesi Szűz Mária, amelyet mondottál február 19. napján: bűnbánat, bűmbánat.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Nincsen ennél szebb, kedvesebb,
E világon érdemesebb.
Mint aki ezt követi,
Szűz Máriát így dicséri.
/Koronázza e búcsúnkat,
Emeljük fel most gyertyánkat/

5. zsoltár

Ötödik megjelenésedre emlékeztetünk Mária, amely február 20-án történt veled Szent Szűz.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Óh, égi fény illatozzál,
Mert mihozzánk leszállottál,
Lurdesi Szűz tekints reánk,
Dicséretet zeng szívünk, szánk.
/Égő gyertya szent áldozat,
Felemelve szívet gyullaszt./

6. zsoltár

Hatodik megjelenésedre emlékezetünk Mária, amely február 21-én történt veled szent Szűz.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Ragyogó égi fény között,
Mint napsugár csillagok közt,
Úgy tündökölsz a barlangban,
Óh égi fény boldogságban.
/Megjelentél tizennyolcszor,
Emeljük fel hát annyiszor./

7. zsoltár

Óh Mária, bűn nélkül fogantatott virágszál, emlékeztetünk a hetedik jelenésedre, amely február 23-án történt veled Szent Szűz.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Nyílj ki ajkam énekre,
Lurdesi megjelenésre,
Fénylik Mária Búcsúja,
Virágozzon mennyországban.
/Ottan legyen nagy örömünk,
Mint e gyertyát felemeljük./

8. zsoltár

Szűz Mária hisszük a nyolcadik megjelenésedet, mely február 24-én történt veled Szent Szűz.
Mityánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Égi Anyánk, Szűz Mária,
Rózsáknak kinyílt virága,
Zordon hideg tél idején,
Csipkebokornak közepén.
/Tündököltél égi fényben,
Mint e gyertyák felemelve.=

9. zsoltár

Óh, Mária, kegyelmes Anyánk, betegek orvoslója, a kilncedik jelenésed február 25-én történt, akkor nyitottad meg a forrás vizét.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Folyik már a forrás vize,
Minden betegek részére.
Gyógyítson meg mindnyájunkat,
Testi, lelki bajainkat.
/Azért tegyünk áldozatot,
Emeljünk világosságot./

10. zsoltár

Tizedik megjelenésedre emlékeztetünk Mária, amely február 27-én történt veled szombati nap reggelén.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kik e szent búcsút járjuk,
Örök emlékét most tartjuk.
Úr Jézusnak édesanyját,
Magasztalja szívünk és szánk.
/Égő gyertya, felemelve,
Nagy érdeme lesz mennyekbe./

11. zsoltár

Tizenegyedik jelenésedre emlékeztetünk Mária, hogy február 28-án, vasárnap megjelenni méltóztattál.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Óh, kegyelemnek fürdője,
Magyarország vezérlője,
Szegényeknek pártfogója,
Utasok vezércsillaga.
/Áldozatunk égő lángja,
Magas ég felé felnyújtva./

12. zsoltár

Óh, szentséges Szűz Mária, a tizenkettedik jelenésedre emlékeztetünk, amely történt március 1-én, ott teveled és a kisleánnyal.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Mária csodát mutatott,
A csipkefa márciusban,
zöldelt, virult, rózsát hozott,
A nép azon csodálkozott.
/Most is virágzik emléke,
Ége gyerya felemelve./

13. zsoltár

Szűz Mária a tizenharmadik jelenésedre kérünk, amely március 2-án történt, ahová papok és doktorok mentek látogatni.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Százezer csillagformában,
Fény világít esthomályban,
Akik e búcsút itt járják,
Szűz Máriát magasztalják.
Emeljük fel szívünk, lelkünk,
Szerelmében részesüljünk./

14. zsoltár

Tizennegyedik jelenésedre emlékeztetünk Mária. Március 3-án mondottad, kápolna épüljön oda.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

E szent búcsúnak útjain,
Rózsa nyílik szögletein.
Arany lánccal körülvette,
Szűz Mária örömébe.
/Azért emeljük föl kezünk,
Szálljon égbe dicséretünk./

15. zsoltár

Szűz Mária, emlékeztetünk a tizenötödik jelenésedre, melyet március 4-én Bernadettnek mondottál.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

E lurdesi búcsújárás,
Magyarországon szép szokás.
Ezen a Mária búcsúja,
Megengedi ő Szent Fia.
/Azért emeljük szívünkből,
Áldás szálljon ránk az égből./

16. zsoltár

Óh, Mária, a tizenhatodik jelenésedre kérünk, amely március 23-án történt és ahol összetett kézzel tanítottál bennünket imádkozni.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Szent rózsafüzér van karján,
Imát rebeg szelíd ajkán,
Minden szeme aranybimbó,
Gyémántos égi koszorú.
/Nyújtsuk fel hát lángszerelmünk,
Véle szent rózsafüzérünk.

17. zsoltár

Tizenhetedik jelenésedre emlékeztetünk Mária, amely történt április 7-én, szerdán reggel.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Szende szép a Szűz Mária,
Mosolyog itt mindnyájunkra.
Ölelni akar bennünket,
Látja hű tiszteletünket.
/Nyújtsuk fel hát kezeinket,
Hogy öleljen meg bennünket./

18. zsoltár

Tizennyolcadik megjelenésedre kérünk Mária, amely július 16-án történt, annak emlékét tartjuk e világon.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Végre kérjük Szűz Máriát,
Adja reánk szent áldását.
E szent búcsúnak jutalma
Virágozzon mennyországban.
Szent olvasónkat emeljük,
Dicsérettel édesítsük.
Végre boruljunk a porba,
Szálljon áldás mindnyájunkra. Ámen.

LITÁNIA

(Dallam: Téged Isten dicsérünk)

Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus kegyelmezz nekünk.
Mennybéli Atyaisten,
Irgalmazz minekünk.
Megváltó Fiú Isten,
irgalmazz minekünk.
Szentlélek Úristen,
Irgalmazz minekünk.
Szentháromság egy Isten,
Irgalmazz minekünk.

Óh, te szentséges Szűz Mária,
Kérjed fiad Jézust miérettünk.
Mária, ki Lourdesben megjelentél,
Esedezzél miérettünk,
Óh Mária, ki szűzen szülted fiadat,
Kérjed fiad Jézust miérettünk.
Mária, te csodálatos Szűz virágszál,
Esedezzél miérettünk.
Óh, Te az emberek gyógyító balzsama,
Kérjed Fiad, Jézust miérettünk.
Mária, mennyország öröme,
Esedezzél miérettünk.
Óh, Mária, kegyelem kútforrása szíveinknek,
Kérjed Fiad, Jézust miérettünk.
Mária, ki a szikla tövében valál,
Esedezzél miérettünk.
Óh, Mária, virágok ékessége és öröme,
Kérjed Fiad, Jézust miérettünk.
Mária, csak benned remélünk kegyelmet,
Esedezzél miérettünk.
Óh,Mária, hegyek, völgyek dicsérnek,
Kérjed Fiad, Jézust miérettünk.
Mária, kiválasztott királynéja mennynek, földnek,
Esedezzél miérettünk.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz minekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit.
Irgalmazz nekünk.
Uram irgalmazz nekünk,
Krisztus kegyelmezz nekünk.

Zsolozsma után könyörgés

Százezerszer üdvözlégy egek ékessége, földnek Öröme, Mária, fogadd el tőlünk e csekély ájtatosságunkat, amely öröm lángok között végeztünk Neked örömedre, Úr Jézus dicsőségére, minekünk bűnünk bocsánatára.
Egészségünk fenntartására, főképp üdvösségünkre legyen.
Óh, Te ékes virág, mennyei kertben nevelt cédrus, zöldellő levelén gyöngyharmat díszlik, gyöngyökkel ékesített arany ház, kire Szentháromság vigyáz,tekints reánk szolgád, szolgáló leányaidra, az egek trónusáról e siralom völgyben, kik fáradozunk, öröm virágok szedünk, koszorúkat kötünk el nefelejcs virágból, illatozó rózsákból és feltűzzük Szűz koszorúnkat Szent koronádra és mennyei zálogul várja a mi lelkeinket ez örökre világító lourdesi vándorok vezércsillaga. Óh, Mária esedezzél érettünk most és halálunk óráján. Veled örvendezzünk az örök örömben, úgy legyen. Ámen.

Záró ének

Hál Istennek elvégeztük szent búcsújárásunkat,
Melyet egek homlokára lángfohásszal írtunk,
Vedd kedvesen Szűz Mária, ájtatos szép virág,
Megjelenésed emlékét tartja Magyarország.

Óh kegyelmek tengere, - áldások forrása,
Bő malasztod szent érdeme szálljon mindnyájunkra.
A csillagok százezrei, mind csak azt jelentik,
Egy fénysugár szállt a földre, - imát rebegni.

Úgy a mennyben, úgy a földön nagy híre van ennek,
A lourdesi ájtatosság búcsú kegyelmének.

/Óh végtelen kegyelmes Úr Isten! Hálákat adunk a Te Szent Felségednek. Alázatos szívvel leborulunk isteni méltóságod előtt, hogy megengedted ezen ájtatosságot, amellyel a boldogságos szép Szűz Máriának, ezen szép, örömteljes, ünnepélyes,áldásos, kegyelmes, dicsőséges és malaszttal teljes lourdesi szent búcsút elvégeztük. Engedd meg máskor is, óh Te édességgel teljes, malasztokkal kegyes Szűz Mária, a te áldásaidat áraszd le mindazokra, akik ezen ájtatos imákban, énekekben részesültünk és megemlékeztünk a Te 18-szori megjelenésedről: hisszük mély hódolattal, amit Bernadettnek mondottál, csak légy segítőnk a szándékunkban, gyógyítónk betegségünkben,hogy máskor is szép, magasztos, tiszteletre méltó hálát rebeghessünk: írd fel, oh írd fel a Te élő virágos, aranyos mennyei szent könyvedbe nevünket. Ámen.

Ének:
Szállj le közénk, Szűz Mária,
Mint Lourdesnak határába,
Lourdesi emléked tartjuk,
Gyertyákkal kiaranyozzuk.

Csipkefának ágaira,
Szállt menny-földnek királynéja,
Fénylett, mint arany napsugár,
Boldog lesz, ki ez úton jár.

Ki gyertyát tart a kezében,
Nagy érdeme lesz mennyekben.
Úgy tartja lelki kezében,
Majd ha megy az ítéletre.

Jertek ide részt vegyetek,
Nagy érdeme lesz majd ennek,
Lesz világító fáklyája,
Velünk lesz a Szűz Mária.

Kezünkben a gyertya lobog,
Szívünkben az öröm lángol,
Azért aranyos a búcsú,
Örökre kivilágító.

Van-e olyan lélek köztönk,
Hogy mondaná ezt nem hisszük,
Az Isten Anyja Mária,
Mit kijelentett Lourdesben.

Azért aranyos e búcsú,
Mert hisz víg és szomorú,
Azért e búcsú aranyos,
Mária köztünk ragyogós.

Ragyogjon neve érdeme,
Úgy e földön, mint mennyekben.
Zengjük hát neved, Mária,
Világosságok világa.
Fehér rózsa, szép liliom,
Sok nép dicsér, száz milliom.