Az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete I.B.M.V.

(Institutum Beatae Mariae Virginis)
Angolkisasszonyok címereAngolkisasszonyok címere

Az alapító, Ward Mária (1585-1645) az angliai katolikus üldözések idején - hogy hitükben megtarthassa a leányifjúságot - társaival átment a flandriai St. Omerbe. Loyolai Szent Ignác szabálya szellemében sok küzdelem árán 1609-ben hívta életre az első közösséget. A szerzetesintézményt az Egyház csak az alapító halála után, 1703-ban hagyta jóvá.

Az intézmény célja a leánynevelés.
Magyar földre még Ward Mária életében Pázmány hívta meg az angolkisasszonyokat 1627-ben. A pozsonyi intézetről Pázmány így emlékezik meg levelében:

"A jó Anyák a legnagyobb épületességgel tanítják a leánykákat jámborságra, jó erkölcsre és nőies foglalkozásokra... Látván ezen anyák intézetének gyümölcsét, szándékomban van Nagyszombatban is letelepíteni őket."

A pozsonyi első magyar leányintézet hat évig működött. A közösség voltaképpen 1770-től vert magyar talajban mély gyökereket, amikor is létrejött a pesti ház. Itt nyílt meg később, 1856-ban az első magyar tanítóképző, valamint a XX. század elején a Polgári Iskolai Tanárképző, majd 1917-ben a Ward Kollégium.

A házalapítások sorrendje: Eger (1852), Veszprém (1860), Eperjes (1882), Kecskemét (1917), Zúgliget (1926), Nyíregyháza (1929),Klotildliget (1937), az erdélyi Élesd (1941).

1948-ban kereken 430 angolkisasszonynak kellett elköszönnie közel 6000 tanítványától, kisdiáktól, középiskolástól és tanítóképzőstől.
Az 1989-es Pápai Évkönyv szerint 2676 angolkisasszony működik az Intézet 156 házában.
Ward Mária így foglalta össze lelkiségének ismertető jegyeit:

"Az áhítat lelke,
törekvés a tökéletességre,
buzgóság,
bölcs megkülönböztetés,
hallgatagság és nagylelkűség,
vágy; hogy Krisztusért szenvedjen,
a lélek tettereje,
megfontolt beszéd,
egyenes lelkület,
engedelmes készség a Lélek iránt,
önmegtagadás és belső öröm,
a szenvedélyek megfegyelmezése,
szeretetreméltó magatartás,
öröm mások haladása láttán,
kölcsönös tisztelet,
törekvés a tökéletes szeretetre,
és mindenek felett:
alázat és szelídség."

Ward Mária életmottója: Isten jelen van!

Az angolkisasszonyok iskolákban és otthonokban tanítanak, fiatalokat és felnőtteket képeznek, együttműködnek a lelkipásztori szolgálatban és a szociális munka területén; küzdenek a társadalmi igazságosságért; szolgálnak a harmadik világ országaiban - szegénykórházakbn, lepratelepeken, ezen kívül művészi, irodalmi és tudományos tevékenységet is folytatnak.

Az I.B.M.V. szerzetesközösségbe való felvétel előfeltétele az Isten és az emberek szolgálatára irányuló akarat mellett a testi-lelki egészség.
A szerzetesi kiképzés 6 hónapos jelöltidővel kezdődik, ezt 2 év újoncidő és 6 éves ideiglenes fogadalom, végül az örök fogadalom követi.

1990-től Pilisszentlászlón lelkipásztori kisegítő szolgálatot végez 4 nővér.

A 2002-ben 2192 angolkisasszony működik az Intézet 22 tartományában.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény
A közösség jogi személy

A rend nemzetközi központja:
Mater Generaloberin M. Mechtild Meckl
Cím: Casa Generalizia
I-00162 Roma
Via Nomentana 250
Tel: 0039 - (6)6860-0038; 0039 – (6)6860-0008
Fax: 0039 – (6)6860-7561

Tartományfőnökség
Knáb Judit
1056 Budapest Váci u.47.
Tel./Fax: (1)483–1484, (1)266-9628
E-mail: cjhungariamailbox.hu

Noviciátus:
Babály M. Aranka CJ novíciamester

Rendházaink:

Budapest – Belváros
1056 Budapest Váci u. 47
Tel.: (1)266-9628

Budapest – Zugliget (Idős nővérek otthona)
1125 Budapest Szarvas Gábor u. 50.
Tel.: (1)200-5192

Eger
3300 Eger Kossuth L. u. 8
Tel.: (36)311-199

Kecskemét
6000 Kecskemét Czollner tér 5.
Tel: (76)416-418

Piliscsaba – Klotildliget
2080 Piliscsaba-Klotildliget Béla király u. 72.
Tel.: (26)373-125

Veszprém
8200 Veszprém Iskola u. 5.
Tel.: (88)328-657

Intézményeink:

Sancta Maria Általános Iskola, Zeneiskola, Leánygimnázium és Kollégium
Igazgató: Varga Pál
Cím: 3300 Eger Kossuth L. u. 8.
Postacím: 3301 Eger Postafiók 315
Tel.:(36) 312-190 (iskola) (36) 312-373 (kollégium)
Fax: (36) 515-309

Congregatio Jesu Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma
Igazgató: Telek Péter Pál
Cím: 6000 Kecskemét Czollner tér 5
Tel.: (76)417-455 Fax: (76)416-418

Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Igazgató: Dr. Ujházy András
2081 Piliscsaba - Klotildliget Béla király útja 72.
Tel.: (26)375-322 Fax: (26)375-322

Congregatio Jesu Idős nővérek otthona
Igazgató: Dr. Futó Csilla
1125 Budapest Szarvas Gábor u. 50.
Tel.: (1)391-0434

Budapesti Ward Mária Általános Iskola
Budapesti Ward Mária Gimnázium
Intézmény vezető: Varga Károly
1056 Budapest, Molnár u. 4.
Tel./Fax: (1)266-7334
E-mail: ward.iskolagmail.com
Honlap: www.wardmaria.hu