Assisi Szent Ferenc Leányai C.F.S.F.

(Congregatio Filirum S. Francisci Assisinati)

A betegápolást és betegszolgálatot végző nővérek közösségét az osztrák Anna Brunner nővér alapította, aki szerzetesélete első éveit Svájcban, egy klarissza kolostorban töltötte.
1894-ben két társával Budára jött, hogy ferences és klarissza szellemben az elhagyatott betegek szolgálaára szentelje életét. Önkéntes segítőkből álló társai szerzeteséletet akartak élni. Maga az Alapító képezte ki őket, az első 10 nővér 1902-ben tett fogadalmat. A Szabályzat 1904-ben kapta meg az első, püspöki, 1935-ben pedig a pápai jóváhagyást.

A kongregáció jelmondata: Boldogok az irgalmasok!

Apostoli munkaterületük a betegápolás kórházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint - a kongregációja karizmája szellemében - magánházaknál.

A kongregáció anyaháza 1910-ben a Tárnok utcában épült fel. A nővérek száma ekkor már meghaladta a százat. 1902-től a következő városokban kezdték meg betegápoló szolgálatukat: Tótmegyer, Zirc, Tatabánya, Celldömölk, Nagyszentmiklós, Balf, Makó, Belényes, Lippa, Kézdivásárhely.
1935-ig 22 házat létesítettek, a következő 10 évben újabb területeket "hódítottak".
Ide tartozott az újpesti Árpád-Kórház, a dorogi Szent Borbála Kórház, az ózdi Bányakórház, a Diósgyőr-Vasgyári Kórház, az érsekújvári Állami Kórház, a kecskeméti Városi Kórház, a deszki Gyermekszanatórium és a mezőhegyesi Állami Kórház.

1950-ben 250 ferences betegápoló nővérnek kellett kivonulnia a kórházakból. Aki tudott, továbbra is megmaradt a betegek szolgálatában.

1990-ben négy idős, illetve őjabb belépett nővér kezdte meg ismét a betegápolást a pécsi utókezelő kórházban. Ugyanez év májusában Máriaremetén is megkezdik a közösségi életet és a szolgálatot egy szociális otthonban.

szerzetesi kiképzés 1 év jelölidőt, 2 éves noviciátust és 4x1 évre újított ideiglenes fogadalmi időt foglal magában. Assisi Szent Ferenc betegápoló nővére ezt követően tehet örök fogadalmat, s kötelezheti el magát egy életre a ferences szellemű közösségi életben és a betegek szolgálatában.

Címük:
Muskát Jozefa (?)
1015 Budapest, Batthyány u. 31.

"Ha valakinek erős a hite, az abból él. Az ilyen soha nem lesz hűtlen Istenhez és hivatásához. Gondoljon csak arra, hoy minden betegben a mi Urunkat Jézus Krisztust ápolhatjuk! És annak a nővérnek, ki erről soha nem feledkezik meg, könnyű lesz az élete. Ezt fogja hallani: Boldogok az irgalmasok!"

Kuczera M. Flóra anya (1880-1944)