Ágostonrendi Apácák O.S.A.

(Monache Agostiniane)
Ágostonrendi Apácák címereÁgostonrendi Apácák címere

Szent Ágoston (354-430) egyháztanító megtérése után Észak-Afrika római tartományaiban közösségi életet szervezett: számos férfi- és női kolostornak vetette meg alapját. Az első nővérközösség élére saját nővérét állította. Ennek utóda, Felicitas apátnő alatt szakadás támadt az apácák között. Ágoston püspök két levélben rendezte el a viszályt.
A 211. számú levélben foglalta össze az apácák szerzeteséletének szabályait. Ez tehát az ágostonos Regula nővéreknek szóló változata.

Az ágostonrendi apácák közössége jogilag a XIII. században kapott végleges formát, amikor az ősi Regula szerint élő monostorokat bekebelezte az Ágostonrend.
Az ágostonrendi apácák főképp Itáliában és Spanyolországban terjedtek el. Ma már jelen vannak mind az öt világrészben. Három nagy ágra oszlanak.
Legnépesebb az ágostonrendi apácák családja: 82 kolostorban 1280 apáca. Az ún. Recollecta-ágostonos apácák közösségében jó félezer a rendtagok száma. Ezeknek közel félszáz kolostor ad otthont. A sarutlan ágostonrendi apácák száma mindössze 60, hét kolostorban. Az egyes rendházak függetlenek egymástól.

Ismertebb szentjeik: Montefalcoi Szent Klára (1308) és Casciai Szent Rita (+1457)
Casciai Szent RitaCasciai Szent Rita

Az ágostonrendi apácák szigorú pápai klauzúrában élnek, külső apostoli tevékenységet nem folytatnak. Mind a három szerzetescsalád kontemplatív közösség. Napjaikat az imádság, a - szellemi és fizikai - munka, valamint a vezeklés tölti ki. Mindezt az Egyház nevében és az Egyházért teszik. Egyes esetekben az apácák - a kolostor elhagyása nélkül - végezhetnek hitoktatást, taníthatnak.

Az apácák Szent Ágoston szellemében a Bölcsesség és az Igazság, vagyis Krisztus ismeretére törekszenek. Imájukban magukévá teszik nemcsak az Egyház, hanem az egész emberiség szenvedését és reményeit.

Minden közösség nyitott arra, hogy másokkal megossza hitélményét, másokat hozzásegítsen Isten szeretetének megtapasztalásához. Ugyanakkor tudatán van annak, hogy csak őgy lehet Isten szeretetének jele, ha bensőleg ápolja a tetvéri közösség értékeit. Az ágostonrendi apácák ebben is Alapítójuk evangéliumi alapelvét akarják megvalósítani: Cor unum et anima una! Egy szív és egy lélek!
A legtöbb ágostonrendi kolostor már federációt alkot.

Címük:
Preside Della Federazione
Via SS. Quattro Coronati, 20
I-00184 Róma
Tel.: 06-735-321

Eremo di Leceto
Via di Lecceto
I-53100 Siena
Tel.: 577-394-236