Caritas Socialis Nővérek C.S.

Caritas Socialis Nővérek címereCaritas Socialis Nővérek címere

A szerzetesközösség az első világháború után, 1919-ben Bécsben jött létre azzal a céllal, hogy tagjai azokat szolgálják, akik a társadalom peremére szorultan a legnagyobb anyagi, szellemi és lelki szükséges szenvedik.
Dr. Hildegart BurjánDr. Hildegart Burján
Az alapító, Dr. Hildegart Burján (1883-1933) hitetlen zsidó családból származott. Filológiai tanulmányokat végzett, 1907-ben feleségül ment a magyar Burján Sándor mérnökhallgatóhoz.
1908-ban súlyosan megbetegedett. Váratlan gyógyulása után, 1909-ben, férjével együtt megkeresztelkedett. Gyermekét az életveszélyt is vállalva hozta a világra. A háború kitörésekor széles körű szociális tevékenységbe kezdett. 1919-ben a keresztényszocialista párt tagjaként bekerült az osztrák parlamentbe. Ugyanebben az évben hozta létre a Caritas Socialis első kis közösségét. Egymás után indultak a nővérek a "legforróbb" helyekre: veszélyztetett leányok után, pályaudvari misszióba, nehezen kezelhető gyermekek közé...

Hildegard Burján halálakor már 200 Caritas Socialis nővér tartozott a kongregációhoz. A Caritas Soalis 1960-ban nyerte el a pápai jóváhagyást, közben házat nyitottak Izraelben és Brazíliában is.

Apostoli célkitűzésük: az embereknek meg kell tapasztalniuk Krisztus szeretetét;
igazi emberségre ugyanis csak a Krisztussal való életegység vezethet el.

Jelenlegi tevékenységi területük:
- öregek gondozása
- szociális szakembereket képző iskola
- egyházközségi szociális szolgálat
- családi tanácsadás és konkrét segítség
- a meg nem született élet védelme
- pályaudvari misszió.

A nővérek jelszava: "Krisztus szeretete sürget minket!"
A kereken 200 nővért egyesítő kongregáció központi háza: (1989-es adat)
Pramergase 9
A-1090 Wien
Tel.: 0222-346-543/14