Cenaculum Nővérek

Alapította Szent Thérése Couderc (1855-1905), a francia Ardéche-á-La-Louvesc városkában, 1826-ban.
A kongregáció sajátos karizmája: az Egyházban a cenákulum misztériumát fejezik ki életükkel és a lelkek szolgálatával. A születő Egyház az utolsó vacsora termében, a cenákulunban Máriával együtt imádkozva várakozott a Szentlélek eljövetelére. Visszavonultság, ima, közösség, a Szentlélek iránti nyitottság készíti fel a gyönge, félő embereket arra, hogy majd bátran hirdessék Jézus örömhírét a világon.

A nővérek minden háza ilyen "cenaculum", ahol egyeseknek és csoportoknak lelkigyakorlatokat adnak. Sőt, házhoz is szállítják a cenaculumot, amikor maguk keresik föl a családokat és tartanak velük lelki napot vagy lelkigyakorlatot. Egyetlen vágyuk az, ami Máriáé: megismertetni és megszerettetni Krisztust, minden ember Üdvözítőjét. Elsősorban életükkel hirdetik az evangéliumot, csak másodsorban szavaikkal.

Közösségi és egyéni imájukban Krisztus szeretetét fogadják be, egyben azt a kegyelmet, hogy ezt a szeretetet a Szentlélek erejében láthatóvá, tapinthatóvá tegyék embertársaik számára.
Közösségi életükben a cenaculum rejtett, Szentlelket váró és befogadó, Isten Szavát együtt hallgató és egymást krisztusi szeretettel szerető testvéri szellemét akarják megvalósítani.
A világ számos országában kereken 900 nővér él 70 cenakulubna.

Központk Jázuk:
Piazza Madonna del Cenacolo, 15
I-00136 Róma
Tel.: 06-342-0054