Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

"Az én hivatásom a buzgóság a nevelésben!" (Le Clerc Boldog Alix)
"Senkinek sem ártani, mindenkinek használni!" (Fourier Szent Péter)

Fourier Szent Péter és Le Clerc Boldog Alix 1597-ben alapított ágostonos női kanonokrendjének leszármazottai a kalocsai iskolanővérek is. Kunszt József kalocsai érsek ültette át egyházmegyéjébe az iskolanővéreket, Franz Maria Terézia anya segítségével, 1860-ban. Az önálló magyar Társulatot 1907-ben hagyta jóvá az Egyház.

Apostoli célkitűzés: iskolai nevelés és oktatás.
Életmódjuk. Egy mindannyiért és mindannyian egyért!

1948-ig közel ezer nővér tanított és nevelt, főképp Bács, Pest, Tolna, Baranya és Csongrád megyékben. Három tanítóképzőt, egy óvónőképzőt, három líceumot, egy érettségit biztosító mezőgazdasági középiskolát, 11 polgári iskolát, 31 elemi iskolát, 23 óvodát, két főiskolás otthont, egy ipari tanulóotthont és egy árvaházat vezettek. Tanítványaik száma az államosításkor kb. 12 500 volt. (A Bácskában működő nővéreket és iskoláikat Trianon szakította ki a kongregáció testéből. Életüket Bácskai Miasszonyunk nővérek néven folytatják.)
1926-ban Kínába küldtek nővéreket, akik a kulturális forradalomig a tamingi misszióban apostolkodtak: 5 házban 40 nővér.

Külföldi Központjuk:
Szent István Zarándokház
Via del Casaletto, 481
I-00151 Róma
Tel.: 06-537-3319

Magyarországi címek:

6300 Kalocsa, Szabadság tér 2.

1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15. fsz.1/b.

A Kalocsai Iskolanővérek készséggel állítják ismét erőiket a magyar egyház és társadalom szolgálatába; folyamatban van több letelepedésük.