Nagy Szent Bazil-Rendi (Bazilita) Nővérek O.S.B.M.

(Sorores Ordinis S.Basilii Magni)
Bazilita Nővérek címereBazilita Nővérek címere
Az Egyház egyik legősibb női szerzetesrendje. Alapítója maga Nagy Szent Vazul (329-379) és nővére, Szent Makrina. Szent Baszileiosz Reulái mindmáig az ősi görögkatolikus szerzetesélet alapokmányát jelenti.

A szerzetesi élet célja: "tökéletesedni Isten szeretében és a szeretet tüzét másokban is lángra lobbantani" (Nagy Szent Vazul). Szent Vazul a szerzetesi életet átszövő liturgikus és egyéni imában Isten dicsőítésének biztosította az első helyet, a másodikat pedig a testvéri szeretetszolgálatnak. Ő maga adott példát minerre, amikor vagyonát szétosztotta a szegények között, kórházakat, árvaházakat létesített, szegénykonyhát állított fel.

A honfoglalás után a X. században elsőként bizánci szerzetesek telepedtek le a magyar földön. Bulcsu és Gyula vezér Bizáncban vették föl a keresztséget. Gyula is jelen volt, amikor Theophilaktosz pártriárcha püspökké szentelte Hierosztheoszt, Magyarország első püspökét. A bizánci főpásztor szerzetesek kíséretében érkezett hazánk földjére. Elsőként ők ismertették meg a magyarokkal a keresztény hitet.
Szent István uralkodása alatt már több bazilita kolostor működött Magyarországon. Az alapítólevél görög-latin másolata szerint a szent király létesítette a Veszprémvölgyi apácazárdát. Dunapentelén Szent Panteleimon tiszteletére épült apácakolostor. A következő századokban sajnos a bizánci-görög szertartású kolostorok megszűntek.

Hét évszázad múltán új ágat hajtott az ősi fal. 1935-ben Dudás Miklós bazilita rendfőnök, később hajdúdorogi püspök Máriapócson ismét letelepítette a bizánci szertartású görögkatolikus bazilita nővéreket. Apostoli munkaterületek: a máriapócsi kegytemplomot gondozták, liturgikus ruhákat készítettek; bekapcsolódtak a nevelés munkájába: árvaházat, leányintézetet, elemi iskolát és óvodát vezettek.
1945-ben Hajdódorogon és Sátoraljaújhelyen is kivették részüket a nevelő munkából Sokoldalú szolgálatot láttak el a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézetben.
1950-ben 28 bazilita nővérnak kellett elhagynia a rendházat és apostoli szolgálatát.
Az 1989-es Pápai Évkönyv szerint a következő bazilissza kongregációk ismertek:

Bazilissza nővérek: számuk 71 házban 812.
Központi házuk:
Via S. Alessio, 26
I-00153 Roma
Magyarországon:
Főnöknő: M. Imre Margit Ágota OSBM
4326 Máriapócs, Kossuth tér 16. Tel.: (42) 385-547
A rendházA rendház