Notre Dame De Sion Nővérek

(Religieuses de Notre Dame de Sion)
"Sion Leányai" Nővérek címere"Sion Leányai" Nővérek címere

"Isten csak azért adott nekünk mérhetetlenül tág szívet, hogy szeressük és szerettessük meg azt, aki maga a mérhetetlen szeretet."
Théodore Ratisbonne
Théodore RatisbonneThéodore Ratisbonne

A kongregáció alapítója egy strasbourgi-zsidó család fia, Ratisbonne Tivadar. Fiatal korától kereste a teljes igazságot, így jutott el Jézus Krisztusig. Őbenne ismerte fel az Ó- és az Újszövetség folytonosságát. 25 éves korában, 1827-ben megkeresztelkedett. 1830-ban pappá szentelték. Életét tudatosan zsidó testvérei üdvössége szolgálatába akarta állítani. A Szent Szűz közbenjárására 1842-ben öccse, Alphonse is váratlanul megkapta a hit kegyelmét. Ez a megtérés indította arra, hogy már meglévő munkatársaiból zsidó kislányok nevelésére közösséget szervezzen. Így akart tanúságot tenni arról, hogy Isten hűsége és szeretete változatlan a választott nép iránt. Az új szerzetesközösség tagjai Sion Leánya, a Szent Szűz oltalma alá helyezték magukat.

"Elhagyni a világot - semmi, elhagyni szülőket és barátokat - ez már valami; elhagyni önmagunkat - ez sok, ez minden!"

Az alapítás 1843-ban történt meg, Párizsban. A nővérek útját így jelölte meg:
"A hit útján járjanak, mint Ábrahám, az áldozat szellemében, mint Izsák, Isten szolgálatában, mint Jákob, szorongattatásokban, mint Dávid, és alázatban, mint Mária.

Az első Sion-nővérek 1848. december 8-án tettek fogadalmat.
1856-ban a nővérek letelepedtek Jeruzsálemben. 1857-ben létrejött a kongregáció férfiága. A nővérek még az alapító életében, 1883-ig házat és iskolát alapítottak Törökországban, Romániában, Angliában, Egyiptomban, Algériában, Tunéziában és Costa-Ricában.

1989-es adatok szerint világszerte 21 országban, 112 intézményben 1080 Sion-nővér hirdeti az Ó- és Újszövetség legnagyobb titkát: "Isten szeretet" (1Jn 4,16).

'Apostoli életünket hármas elkötelezettségnek kell jellemeznie: az Egyház, a zsidó nép és a világ iránt, hogy az a béke, az igazságosság és a szeretet világa legyen."

"Hivatásunk arra kötelez minket, hogy előmozdítsuk a zsidó nép iránti megértést, hogy emlékeztessük a keresztényeket: titokzatos módon össze vagyunk fűzve a zsidó közösséggel a kezdetektől egészen a végső beteljesedésig."

A kongregáció apostoli tevékenységének néhány területe: keresztény-zsidó párbeszéd, hitoktatás, tanítás, szentíráskörök vezetése, szociális munka, tudományos kutatás.
Magyarországon 1904-ben telepedtek meg. Budapesten két iskolát vezettek.
A nővérek száma e két házban 80 volt.

A belépés előfeltételei: a Krisztusnak és az emberek szolgálatának való teljes önátadás, nyitottság a Sion nővérek sajátos karizmája iránt, a közösségi élet szeretete, testi-lelki egészség.

Szerzeti képzés:
- bizonyos jelöltidő után 1 év noviciátus,
- ideiglenes fogadalom 2x3 év,
- örök fogadalom, amikor a Sion-nővér gyűrűt kap ezzel a felirattal: "In Sion firmata sum."
Emmanuelle nővérEmmanuelle nővér
A Notre Dame de Sion kongregáció tagja a francia származású Emmanuelle nővér. Már
másfél évtizede a kairói szemétnegyedek tízezreit segíti életkörülményeik megváltoztatásában. Fáradhatatlan, leleményes szeretete miatt a "guberálók anyja" címet kapta a szemétzóna nincstelenjeitől.

Központi anyaház:
Via Garibaldi, 28
I-00153 Roma
Tel.: 06-581-0465

Magyrországhoz legközelebb eső kolostor:
(Milcsinszkí Éva (?)) Burggasse 35 A-1070 Wien

1926-ban alakult meg a Notre Dame de Sion kontemplatív ága. A "Solitude" (Magány) közösségi tagjai edig négy házban élik "Sion Leánya, Jeruzsálem dicsősége" rejtett, szemlélődő életét: Grandbourg (1930), Lorudes (1951), Curitiba, Brazília (1958) és Ain Karem, Izrael (1971).