Orvos-Missziós Nővérek M.M.

(Medical Mission Sisters)

Alapító: Dr.Anna Dengel (1892-1980).
Dr.Anna DengelDr.Anna Dengel

A fiatal tiroli orvosnő négy évet dolgozott Észak-Indiában. Látva az emberek, különösképpen a nők és a gyermekek hihetetlen nyomorát, hamar fölismerte, hogy a köztük pusztító betegségeket és járványokat szervezett segítséggel el lehet kerülni. Tervéhez Észak-Amerikában talált segítőtársakat. Egy másik orvosnővel és két ápolónővel 1925-ben alapította meg az Orvos-Missziós nővérek társaságát. Az akkori egyházjog szerint szerzetesnővérek nem folytathattak orvosi vagy szülésznői tevékenységet. Anna anya szívós törekvése eredményeképp ezt a tiltást 1936-ban feloldották. Az Egyház 1941-ben ismerte el a közösséget: ma pápai jogú szerzetes kongregáció.
Az orvos-missziós nővérek így fogalmazzák meg elkötelezettségük tartalmát:

"Krisztus gyógyító szeretetének közvetítésére irányuló életünk arra késztet minket, hogy
- gondos ápolással gyógyítsuk, illetve enyhítsük a súlyos betegek szenvedését,
- biztosítsuk a legelemibb gondozást, szakorvosi ellátást,
- szolgálatot teljesítsünk kórházakban, illetve elősegítsük az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését,
- gondoskodjunk az idős nemzedékről, ill. a fiatal anyákról,
- gondozzuk azokat, akiken orvosilag már nem tudunk segíteni, és készen álljunk minden hívásra,
- tanítsunk egyetemi szinten vagy félreeső településeken,
- segítsük elő a leprás betegek gyógyulását és társadalmi beilleszkedését,
- ápoljuk és szolgáljuk a fogyatékosokat,
- álljunk készen a kórházi lelkigondozó munkára,
- építsünk közösséget a szegénynegyedekben, falvakban,
- harcoljunk z igazságosságért az egészségügy területén"

Közel 100 intézményben kereken 700 orvos-missziós nővér működött 1989-ben, mint a gyógyító Krisztus eszköze. Orvosok, gyógyszrészek, szülésznők, asszisztensek, ápolónők, az egészségügy különféle területeinek szakemberei. Előszeretettel működnek fejlődő országokban, azzal a céllal, hogy segítsék az ott-lakókat saját egészségügyük kifejlesztésében.

A jelentkezők az Egyesült Államokban, Hollandiában, Indiában, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Angliában vagy Németországban kapnak szerzetesi és orvosmissziós kiképzést. A szerzetesi élettel való ismerkedés, a megfelelő missziós terület nyelvének elsajátítása, orvosi kiképzés és szerzetesi fogadalmak: hosszú éveket jelentenek. A belépni kívánóknak legalább középiskolai végzettséggel vagy más szakképesítéssel kell rendelkezniük. Egyéb személyi feltételek: érett személyiség, önzetlen szolgálat- és segítőkészség, a tiszta, szegény és engedelmes élet szeretete, alkalmazkodási készség és a missziós élet örvendező vállalása, evangéliumi egyszerűség.

Központi házuk:
41 Chatswort Gardens, Acton - London, W39LP,
England
Tel.: 01-992-6444