Passzionista Apácák C.P.

(Monache Passioniste)

A kongregációt Keresztes Szent Pál (1694-1775) és a Megfeszített Jézusról nevezett Mária alapította az itáliai Cornetóban, 1771-ben.

Szigorú, vezeklő, szemlélődő szerzetesközösség. Tagjai a hármas szerzetesi fogadalomhoz egy negyediket csatolnak: kötelezik magukat a szenvedő Jézus különleges tiszteletére.

Belgiumban, Itáliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban 1989-ig 27 kolostoruk volt, az apácák száma jó félezer. A kolostorok függetlenek egymástól.
Galgani Szent GemmaGalgani Szent Gemma
Ennek a kongregációnak volt "külső" tagja - egészségi okok miatt ugyanis nem vették fel - korunk egyik kiemelkedő misztikusa, Galgani Szent Gemma (1878-1903).
Galgani Szent GemmaGalgani Szent Gemma
Magyarországon nem volt passzionista apácakolostor.

"Legyetek állhatatosak valamennyierény gyakorlásábn, mindenek fölött az édes, türelmes Jézust kövessétek, mert ez jelenti a tiszta szeretet csúcsát. Úgy éljetek, hogy mindenki előt ismert legyen: nemcsak bensőtökben, hanem külsőtökben is a megfeszített Jézus, az édes szelídség képét viselitek. Rejtőzzetek el tehát a megfeszített Jézusban, s csak egyetlen kívánságotok legyen, az, hogy mindenben az Ő akaratát teljesítsétek."

Keresztes Szent Pál