Celldömölk, Bencés templom

A Dunántúlon, Vas megyében található. Már nevének első szótagja: cell (német helyesírással: zell) sejteti, hogy Mária tisztelet helyszíne, és összefüggésben van a szomszédos Ausztria XII. század óta híres kegyhelyével, a stájerországi Máriacellel (Mariazell). Nagyjából ugyanabban az időben tűnik fel az okiratban a Szűzanya tiszteletére épült magyarországi Dömölk bencés apátság neve. A törökdúlás idején (1541-1686) elpusztult kegyhely a XVIII. században kelt ismét életre. A cseh származású Kopik Odo bencés szerzetest, aki akkoriban Salzburgban tanított, a rendi konvent kinevezte dömölki apátnak, és megbízta a pusztulásra ítélt magyarországi apátság újjászervezésével. A kápolnában álló Mária-szoborról a vallási tisztelet számos csoda emlékét őrzi. Ennek az új dömölki apátságnak Cell vagy Kis-Cell volt a neve. E körül alakult ki Celldömölk városa. Hazánk egyik legszebb barokk búcsújáró temploma. Fő búcsúja: szeptember 12.

Celldömölk, Bencés templom