Litánia Szent Antal tiszteletére

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

(A következő fohászokra a válasz: Könyörögj értünk!)

Szentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Páduai Szent Antal,
Istennek hű hitvallója,
A sértetlen tisztaság lilioma,
A szegénység kitartó követője,
Az engedelmesség példaképe,
Az elveszett dolgok megtalálója,
A nyomorgóknak kedves segítője,
Minden baj ellen oltalmazónk,
A hit és az alázat példaképe,
A tengeren hányódók megmentője.

(A következő fohászokra a válasz: Ments meg, Uram, minket!)

Minden gonosztól és minden bűntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Az örök haláltól,
Szent Antal erényei által,
Szent Antal szeretete által,
Szent Antal buzgósága által,
Szent Antal csodatettei által,
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
A végítélet napján.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Szent Antal, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

Adj Urunk népednek Szent Antal közbenjárására mindenkor segítséget, hogy a földön kegyelmeidben, a mennyben pedig örök boldogságban részesüljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.