Fehér Atyák M.A.

(Missionarii Africae(

Fogadalom nélküli papi kongregáció.
Alapította Charles Lavigerie bíborosCharles Lavigerie bíboros, Algír érske 1868-ban.

Pápai jóváhagyás: 1908.. Férfias fogadalmas női kongregációt (fehér nővérek) hozott létre.

A fehér atyák esküvel kötelezik magukat arra, hogy halálukig Afrika evangelizálásán dolgoznak.Lavigerie bíboros (1825-1892) elsősorban az észak-afrikai mohamedánok között akart a keresztény szeretet tanúja lenni: közvetlen apostoli célja az volt, hogy helyben alakítson ki apostoli közösségeket. A kongregáció célját már egész Afrika evangelizálásában jelölte meg, sajátos feladatát pedig a bennszülött papság képzésében. Az afrikai rabszolga-kereskedelem felszámolása többek között Lavigerie bíboros és első társainak érdeme.

A fehér atyák kongregációjának sajátos karizmája: nagyfokú alkalmazkodási készség az adott kultúrához, valamint rendkívüli érzék és bátor kockázatvállalás a társadalmi igazságosság területén.
A fehér atyák mindig együtt dolgoznak a helyi katolikus közösséggel, alárendelik magukt a bennszülött püspöknek.

Új munkaterületük: az Európába került afrikai keresztények lelkipásztori szolgálata.

Fölvétel és képzés:
A papságra készülők érettségi után, a testvérek pedig valamilyen szakképesítés birtokában jelentkezhetnek. Legfőbb követelmény: készség az evangéliumi életre, a testvéri szolgálatra és a közösségi élet szeretete.

Az ún. "lelkiségi évet" a belépők valamelyik külföldi házban végzik. Ekkor mélyednek el a közösség sajátos lelkiségében s életmódjában, ismerkednek meg Afrika országainak szociális és egyházi helyzetével. A teológiai tanulmányokat megszakítva két év afrikai gyakorlatot folytatnak. A papszentelésre mindig Afrikában kerül sor.

A fehér atyák száma 2989-es adat szerint: 2691, kb. 600 házban.

Központjuk:
Padri Bianchi- via Aurelia, 269
I-00165 Róma
Tel.: 06-63-23-18