Szent Ferenc imájából

"Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, Üdvözítőnk és Vigasztalónk! Ki vagy a mennyekben: az angyalokban és szentekben.
Te vagy uram a legfőbb jó, az örök jó, akitől minden jó ered, és aki nélkül semmi jó nincsen.
Jöjjön el a te országod, hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel, és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságot boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó.
Mindennapi kenyerünket: a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg nekünk annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett és azokért, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
Bocsásd meg a mi vétkeinket a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért, szerelmes Fiad, a mi urunk Jézus Krisztus kimondhatatlan szenvedéseiért.
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk, hogy ellenségeinket igazán szeressük, senkinek rosszal rosszért ne fizessünk, hanem azon legyünk, hogy mindenkinek hasznára legyünk."