Irgalmasok, Betegápoló Irgalmas Rend O.S.J. de Deo

(Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo)
Irgalmas Rend címereIrgalmas Rend címere

Nagyvonalú, nyugtalan kalandor negyvenkét éves koráig az a spanyol férfi, akit ma a világ Istenes Szent János néven ismer, az irgalmas testvérek pedig szellemi alapítójukat tisztelik benne.
Istenes Szent JánosIstenes Szent János

Juan Ciudad (1495-1550) Portugáliában született, nyolcéves korában Spanyolországba került, katona lett (állítólag magyar földön is harcolt a török ellen), Afrikában a rabszolgák ügyéért küzdött, üzletelt. Avilai János prédikációjára tért meg, és olyan heves bűnbánatot tartott, hogy bolondokházába zárták. Avilai János kiszabadította, s az irgalmasság cselekedeteit ajánlotta neki az annyira vágyott vértanúság helyett. Juan Ciudad valóban maga szedte össze a betegeket, maga koldulta össze az élelmet, cipelte a tűzifát, ápolta, kötözte, gondozta a senkinek nem kellő nyomorultakat. Mindenkinek helyet adott a házában, leprásnak, katonának, utcalánynak...

Tizenhárom év alatt a szó szoros értelmében elemésztette magát betegeiért, akikben áhítatos alázattal mindig Krisztust szolgálta. Ő csak kórházat létesített (1532), s betegápoló társakat vett maga mellé, de nem alapított szerzetet.
Istenes Szent János öröksége szellemében a rend 1571-ben alakult meg; végleges szabályzatukat V. Pál 1617-ben hagyta jóvá.

Kolostorban élnek, az ősi "ora et labora" elv alapján (Imádkozzál és dolgozzál). Közösen végzik a zsolozsmát, elmélkedő imájukban pedig ápolják a Jézussal való bensőséges baráti viszonyt.
Őtőle kapják az erőt, hogy a betegekben Őt szolgálják. Evangéliumi példaképük a Jézus által megrajzolt irgalmas szamaritánus.

Apostoli célkitűzésük: a betegek gyógykezelése, ápolás. A hármas fogadalom mellett erre teszik le a negyedik fogadalmat.

A rendtagok orvosok, gyógyszerészek, betegápolók, egészségügyi szakemberek. Laikus rend, csak néhány testvért szentelnek pappá, hogy azok ellássák a betegek lelkipásztori szolgálatát.

Az öt világrészben 194 házban 1634 irgalmas testvér működik (1989-es adat): betegeket és fogyatékosokat, valamint elesett öregeket gyógyítanak, gondoznak. Az orvostudomány és a gyógyszerészet mellett szakembereket képeznek a pszichológia és a pedagógia területén is.

Magyar földön 1650-ben telepedtek meg, Szepesváralján. 1672-ben Pozsonyban. Az 1700-as évek végén nyolc rendházuk és ispotályuk volt. II. József feloszlató rendelete ellenére is folytatták szolgálatukat, a kalapos király halála után igen gyorsan újjászerveződtek. 1856-ban alakult meg az önálló magyar rendtartomány, 13 intézménnyel. Trianon után ebből csak 5 maradt meg: Eger (kórház, ideg- és elmegyógyintézet), Vác (kórház, fogyatékos gyermekek otthona), Pápa (kórház), Pécs (kórház), Budapest (420 ágyas kórház). Mind az öt kórház mellett működött gyógyszertár is.

Vagyonuk nem volt, intézményeiket munkájukból és adományokból tartották fenn, egészen Istenes Szent János szellemében. 1624 óta kolduló rend.

1950-ben a magyar rendtartománynak 46 tagja volt, köztük három orvos, 12 gyógyszerész és négy kórházlelkész.

Fölvétel és szerzetesi képzés:
Testben, lélekben egészséges fiatalok kérhetik fölvételüket, akik hivatást éreznek arra, hogy a gyógyító Krisztus és Istenes Szent János tanítványaként közösségben éljenek, tisztaságban, szegénységben és engedelmességben, s halálukig a betegeket szolgálják. Legyen bennük ugyanakkor vágy a csönd és a bensőséges imaélet iránt.

A belépés alsó korhatára: 17 év. Próbaidő, ismerkedés: fél év.
Ezt követi a beöltözéssel a kétéves újoncidő. Az egyszerű fogadalom után következik a szakmai kiképzés ideje. A szerzetesi képzést az örök fogadalom koronázza meg.

Az Irgalmas Rend központi háza:
Isola Tiberina
I-00186 Róma
Tel.: 06-58-731

Magyarországi cím:

Dömötör László O.S.J. (?)
7621 Pécs, Széchenyi tér 5.

1989 őszén megindult a rend magyarországi tartományának újjászervezése.
Riccardo Pampuri irgalmastestvér orvost (1897-1930) II. János Pál pápa 1989. november 1-jén Rómában szentté avatta.