Isteni Ige Missziós Társaság, Verbiták S.V.D

(Societas Verbi Divini)
Verbiták címereVerbiták címere
címercímer

"Az örömhír továbbadása jelenti a felebaráti szeretet legfelső és legnagyszerűbb művét!"
Arnold Janssen

Arnold Janssen (1837-1909) alapította a hollandiai Steyl helységben korunk egyik legmodernebb missziós szerzetesközösségét.
Arnold JanssenArnold Janssen

Az 1975-ben létrejött Isteni Ige Társaság félszáz nemzetet képvisel. A nemzetközség a Társaság egyik jellemzője: a másik a választott missziós területhez való tökéletes alkalmazkodása. Az Isteni Igéhez hasonlóan "beletestesülnek" az adott népbe, kultúrába. A Zsinaton hangoztatott inculturatio a Társaságnak immár 120 éves gyakorlata.

A jelentkezőnek korának megfelelő emberi érettséggel kell rendelkeznie, továbbá készséggel arra, hogy hitből éljen, közösségben, az evangéliumi tanácsok fogadalma szerint.

A kiképzés 6-8 évig tart. Az újoncév után következő első fogadalom és az örök fogadalom között a közösség elöljáróival együtt választja meg a fiatal szerzetes - pap vagy testvér - apostoli munkaterületét.

A verbiták 70 %-a kimondottan missziós területen, a harmadik világban működik, a többi Európában és Észak-Amerikában: 270 helyen 5534 szerzetes. Apostoli munkaterületük jellegét az adott ország körülményei szabják meg.
Krisztust, a megtestesült Igét hirdetik, amikor segítséget nyújtanak szükséget szenvedő testvéreiknek, építik -együtt a helyi közösséggel - a helyi egyházat, harcolnak a szociális igazságosságért, részt vesznek a helyi kulturális és gazdasági élet kibontakozásában. Lelkipásztori szolgálatot végeznek, nevelik a fiatal hivatásokat, sajtó-és rádióapostolkodást folytatnak. Európában és Észak-Amerikában a missziós szellemet ébresztik és erősítik, fiatalokat képeznek ki missziós munkára, lelkiségi központokat vezetnek.

Bárhol működnek, Krisztus fölszabadító örömhírét közvetítik, a világ egyetlen Üdvözítőjéről tesznek tanúságot. Ugyanakkor egész életükkel hirdetik az emberi nem Krisztusban megvalósítandó egységét.

"A szeretet nyelve az egyetlen nyel, amit minden ember megért" (Boldog Josef Freinademetz kínai misszionárius).

A verbiták 1916-ban kezdték meg magyarországi működésüket. Először a máriakéméndi (Baranya megye) plébániát vezették, majd a budatétényit. Itt építették meg első missziós házukat 1924-ben. A ház alapítója és elöljárója, Hansen Hubert az első, 1916-an érkezett verbiták között volt, s néhány év alatt már meg is tanult magyarul. 1926-tól már rendi gimnázium is működött, megindították a Kis Hitterjesztő című újságot és Missziós naptárral népszerűsítették a külföldi hithirdetés ügyét. 1928-ban Kőszegen missziós szeminárium építésébe kezdtek. A magyar verbita közösség alapítása után 13 évvel, 1929-ben már önálló tartománnyá alakult. 1934-ben indultak misszióba az első magyar hithirdetők: két pap Kínába, egy testvér Argentínába. 1947-ben már 17 magyar verbita dolgozott külmissziókban. 1985-en 23 magyar verbita működött a köetkező országokban: Új-Guinea, Argentína, Fülöp-szigetek, Indonézia, Japán, Paraguay, USA, Zire, Taiwan, Brazília és Kanada.

1950-ben a magyar tartománynak 32 tagja volt.

A Társaság központi háza:
Via dei Verbiti 1
I-00154 Róma
Tel.: 06-575-40-21

Magyarországi címe:
Sorok János S.V.D. (?)
2740 Abony, Kossuth tér 14.