Veni Sancte Spiritus

Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennük.
V. Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél.
R. És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk.
Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad, add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset, megismerjük, és az ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorumcorda fidelium et tui amoris in eis ignem accende.

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terrae.

Oremus.
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et deeius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.