A Szentséges Vér Litániája

(ahogyan az Istenanya különösen kívánja)

Uram, irgalmazz nekünk! (A hívek megismétlik!)
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, - irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, - irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, - irgalmazz nekünk!

Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék,
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts,
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad,
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad (3-szor)
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd és annak hordozóit megtérítsd,
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj,
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem uralmának útját egyengesd.
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald,
Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad,
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz,
Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass,
Hogy Szent Fiad kedvenceit: a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad,
Hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget ismét jobban megbecsüljük és tiszteljük,
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed,
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad,
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjad,
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed.

isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk,
Uram, drága Szent Véredért!
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!

Könyörögjünk!
Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével, Máriának lándzsával átdöfött Szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten, a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és tereit megsemmisítse, különösen a mi városunkban (falunkban), és édes hazánkban. Ámen.