A Szent Sebek rózsaüzére

Keresztre: Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas. Ámen.

A nagy szemekre. (a Miatyánk helyett)
Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

A 3 egymás melletti kis szemre:

1. Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk: - és az egész világnak. Ámen.

2. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben: - födj be minket drága Szent Véreddel. Ámen.

3. Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat: - a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.

A tizedekben levő kis szemekre: (az Üdvözlégyek helyett)

Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

Befejezésül: (háromszor)Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.