Hétfájdalms rózafüzér

Keresztvetés
Miatyánk..
Üdvözlégy Mária...

1. Kinek bemutatásakor lelkedet a fájdalomnak tőre átjárta.

2. Kivel Egyiptomba futottál.

3. Kit három nap bánkódva kerestél.

4. Kit nagy kereszttel megterhelve a Kálvária hegyére menni láttál.

5. Kit fölfeszíttetni láttál.

6. Kinek holt szent teste öledbe helyeztetett.

7. Kit a sírboltba tétetni láttál.

Dicsőség...

3 Üdvözlégy..
- Kit sok könnyhullatással sirattál -

Hiszekegy..
Miatyánk és Üdvözlégy a megholt hívek lelkéért.