A Szeretet Misszionáriusainak napi imája

Uram, Jézus, segíts, hogy Téged sugározzalak, amerre járok. Had át egész valómat lelkeddel és életeddel. Áraszd el lelkemet, hogy többé már ne én legyek, hanem egész valóm Téged sugározzon. Te ragyogj rajtam keresztül másokra és engedd, hogy egész életem a Te sugárzásod legyen. Érezze ezt meg mindenki, aki a közelembe kerül Érezzék meg jelenlétedet lelkemben.
Többé már ne engem lássanak, hanem egyedül Téged. Uram, Jézus maradj velem, és akkor én is világítani fogok. Hadd legyek fényed mások felé. Jézusom, ez a világosság egyedül a Tied, semmi nem az enyém. Te vagy az aki bennem másokra ráragyogsz. Így dicsérjelek Téged, ne csak szavakkal, hanem példámmal, tetteimmel, tetteim erejével, hogy szívem Feléd áradó szeretetének teljessége tanúsítsa bennem Jelenlétedet. Ámen.

BÉKEIMA

Uram, vezess a halálból az életre,
a hamisságból az igazságra,
Vezess a kétségbeesésből a reményre,
a félelemből a bizalomra,
Vezess a gyűlöletből a szeretetre,
a háborúból a békére!
Add, hogy békesség töltse el szívünket,
világunkat, s az egész világegyetemet!
Béke
Béke
Béke.