Ima a máriapócsi könnyező Szűz Anyához

Könnyező Szűz Anyám, bűnösök
menedéke, könnyeidre kérlek
eszközöld ki Jézusnál bűneim
bocsánatát, nyerd meg számomra és
enyéimre szent Fiad áldását.
Enyhítsd szenvedéseinket, gyógyítsd meg
betegségeinket, vigasztalj
szomorúságunkban segíts az erénye
életbe, vezess végül a boldog
mennyországba!

Ó könnyező szűz, ó drága Istenanya,
emlékezzél meg rólunk Jézusnál, most
és halálunk óráján. Ámen.