Március 9.- Március 17-ig imátkozandó

Szent félelemmel eltelve borulok le véres könnyeket hullató szentképed előtt, kegyelmekkel tündöklő Szűzanya, Mária!
Szemem könnyben úszik, amikor átgondolom az Egyháznak és a te híveidnek egykori szenvedéseit, amelyek miatt, Te, irgalmas szívű Anyánk, három óra hosszat véres könnyeket hullattál Ó Mária!
Könnybe borult szemedet fordítsd most is Szent Fiad Egyházára!
Rajtam is könyörülj!
Indítsd szívemet tökéletes bűnbánatra, életjobbulásra és Szent Fiad forró szeretetére!
Egyesítsd bánat könnyeimet véres könnyeiddel, és mutasd be engesztelő áldozatul, hogy irgalmasságot nyerhessek Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Napi ima: 3 Üdvözlégy Mária...és Dicsőség...

Imaszándék: A katolikus papságért és Magyarország megtéréséért.