Szent Antal Rózsafüzére

Szent Antal rózsafüzére 13 szemből áll, melynek mindegyikére egy-egy Miatyánkot kell imádkozni. Az egészet befejezni még egy külön szem, melyre a "Dicsőség"-et mondjuk. Minden Miatyánk után elmondunk egyet az alábbi imákból, melyekkel Antal különféle csodatetteiről emlékezünk meg.

Első Miatyánk
Szent Antal, te oly sok halottat támasztottál fel, imádkozz értem, hogy a bőn halálából életre támadva szüntelenül a kegyelem állapotában legyek. Amen.

Második Miatyánk
Szent Antal, te tanításod által sok tévelygőt vezettél vissza az egyházba Imádkozz azokért, akik az igaz hittől eltávolodtak, és segítsd őket, hogy rátaláljanak a krisztusi útra. Amen.

Harmadik Miatyánk
Szent Antal, te a bajok ellen erős oltalmazó vagy, óvj meg minden lelki bajtól, hogy egykor veled együtt dicsőíthessem Istent a mennyben. Amen.

Negyedik Miatyánk
Szent Antal, te a Gonoszlélek megrontója voltál, nyújtsd felém segítő karodat, hogy a pokol kísértéseit legyőzhessem. Ámen.

Ötödik Miatyánk.
Szent Antal, te számtalan gyógyíthatatlan betegen segítettél. Gyógyíts meg engem is minden testi és lelki bajból, hogy Istennek tiszta szívből szolgálhassak. Ámen.

Hatodik Miatyánk
Szent Antal, te a tengeren utazókat a iharból partra vezetted. Mentsd meg az én lelkemet is, hogy el ne merüljön a bűnben, hanem biztosan célhoz érjen. Ámen.

Hetedik Miatyánk
Szent Antal, a te pártfogásod által széttörtek a rabok bilincsei. Szabadíts meg engem is bűneim bilincseitől, hogy lelkem szabadon emelkedjen Istenhez. Ámen.

Nyolcadik Miatyánk
Szent Antal, a te pártfogásod által sokan nyerték vissza elveszített tagjaikat. Könyörögj értem, hogy a katolikus egyháznak mindig hő tagja lehessek. Ámen.

Kilencedik Miatyánk
Szent Antal, általad sokan megtalálták elveszett tárgyaikat. Járj közbe értem, hogy a kegyelem állapotát soha el ne veszítsem. Ámen.

Tizedik Miatyánk
Szent Antal, jóvoltodból sokan találtak meghallgatást ügyeikben. Segítsd ezután is az özvegyeket, az árvákat, a szegényeket és minden szükségben szenvedő embert. Ámen.

Tizenegyedik Miatyánk
Szent Antal, te minden veszélyben biztos menedékünk vagy. Távoztass el tőlünk mindent ami lelkünket bűnbe, testünket a romlásba sodorhatná. Ámen.

Tizenkettedik Miatyánk
Szent Antal, te sohasem nézted mások nyomorát anélkül, hogy rajtuk ne segítettél volna. Kérlek óvj meg minket az élet bajaitól, és munkánkra kérd mennyei Atyánk áldását. Ámen.

Tizenharmadik Miatyánk
Szent Antal, áldunk, dicsérünk téged azért a hatalomért, mellyel Isten felruházott. Kérünk, ne hagyd el a benned bízókat semmiféle bajukban. Ámen.