Könnyek Anyja rózsafüzér

A keresztre Hiszekegy helyett ezt imádkozzuk:

Ó megfeszített Jézus! Lábaid alá leborulva felajánljuk Neked annak a könnyeit, aki Téged bensőséges, részvétteljes szeretettel kísért szenvedésteli keresztutadon.
Add meg ó Jó Mester, hogy megszívleljük azokat a tanításokat, melyeket legszentebb Anyád könnyei adnak nekünk, hogy Szent akaratodat teljesítsük a földön, hogy méltók lehessünk dicsérni, magasztalni Téged a mennyben, az egész örökkévalóságon át. Amen.

A Miatyánk helyett imádkozzuk:

Tekints Jézus könnyeire, annak ki legjobban szeretett e földön és azóta még bensőbben szeret fenn a mennyben.

Üdvözlégy helyett imádkozzuk:

Édesanyád könnyeire hivatkozva kérünk, megkötözött kezű Jézus hallgasd meg kérésünket.

Végül a 3 szemre:

Tekints Jézus könnyeire, Annak ki legjobban szeretett e földön, és azóta még bensőbben szeret fenn a mennyben.

Záróima:

Ó, Mária, a szeret, a fájdalmak és az irgalom Anyja! Kérünk egyesítsd könyörgésedet a mienkkel, hogy Jézus a Te Szent Fiad, akihez fordulunk, anyai könnyed nevében hallgassa meg könyörgésünket és azokkal a kegyelmekkel melyeket kérünk, adja meg az örök élet koronáját.
Amen.