Liguori Szt. Alfont szentáldozás utáni májából

Mi a szándékod, én lelkem? Most nincs veszteni való időd. Nagyon megbecsüld ezt az időt, amelyben minden kegyelmet megnyerhetsz, mindent, amit óhajtasz. Nem tudod-e, hogy az örök Atya szíves szeretettel néz rád, mert benned szeretete legdrágább tárgyát, ő egy Fiát látja? Távoztass el tehát most minden más gondolatot; éleszd fel újra hitedet; tágítsd meg szívedet, s kérj, amit akarsz. Nem hallod-e, hogy Jézus maga mondja neked: "Mit akarsz, hogy cselekedjem neked?