Az Úr imája - Miatyánk

Miatyánk, ki vagy a mennykben;

szenteltesék meg a te neved;

jöjjön el a te országod;

legyen meg a te akaratod,

miképp a mennyben,

azonképpen itt a földön is!

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

és bocsásd meg a mi vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.