Litánia Árpád-házi Szent Erzsébetről

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, három rend alapítója
Szent Erzsébet asszony
Szent Erzsébet szüleid öröme
Szent Erzsébet, a gyermekek példaképe
Szent Erzsébet. a leányifjúság eszménye
Szent Erzsébet, a tiszta élet lilioma
Szent Erzsébet, a házasélet dísze
Szent Erzsébet, hű és engedelmes feleség
Szent Erzsébet, a családi élet dicsősége,
Szent Erzsébet alázatos és szelíd asszony,
Szent Erzsébet, Isten szíve szerinti özvegy,
Szent Erzsébet, a szegények kedvelője,
Szent Erzsébet, a betegek szolgálója,
Szent Erzsébet, a szenvedő Jézus követője,
Szent Erzsébet, aki száműzetésedben is Istent dicsérted,
Szent Erzsébet, a ferences tökéletesség mintaképe,
Szent Erzsébet, Szent Ferenc ruhájának birtokosa,
Szent Erzsébet, hazád büszkesége,
Szent Erzsébet, Szent Ferenc harmadik rendjének pártfogója,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk, Uram!

Imádkozzál érettünk, Szent Erzsébet.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Jóságos Isten, aki Szent Erzsébet sok jó cselekedetét és erénygyakorlatát az örökkévalóságban gazdagon megjutalmaztad, közbenjárására add, hogy a rosszat mindig elkerülhessük, a jót pedig szakadatlanul gyakorolhassuk, s így veled az örök hazában együtt örvendhessünk. Aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.