Ima gyónás után

Én édes Jézusom, betegek gyógyítója, Te meggyógyítottál engem, jóságos Mesterem, irgalmas Megváltóm, megbocsátottad az én bűneimet! Hogyan adjak méltó hálát csodálatos jóságodért? Én Téged elhagytalak, de Te engem soha el nem hagytál. Megvetettelek és elfordultam tőled, de Te meg nem vetettél, hanem utánam jöttél és atyai szereteteddel végül is meglágyítottad balga és kemény szívemet. Rám tetted kezedet és én megszabadultam. Tiszta vagyok újra, gyermeked vagyok újra, a mennyei Atya örömmel, szeretettel néz rám újra. Hála, örök hála Neked szeretett Jézusom. Úgy akarok tenni, mint a leprás, akit megtisztítottál, és azt mondtad neki: Menj, és többé ne vétkezzél. Elmegyek, Uram, és nem akarok vétkezni többé. Légy velem, légy az én erőm, adj nekem állhatatosságot. Amen.