Jézus bevonul Jeruzsálembe

Az evangéliumi elbeszélések szerint, miután Jézus elvégezte mindazt, amit a Messiásnak el kellett végeznie, Jeruzsálembe, szenvedésének és halálának a színhelyére ment. Mielőtt azonban halálra adta volna magát, még egyszer kimutatta messiási dicsőségét és végleg szakított a zsidó vallási vezetőkkel.

"Hozsanna Dávid fiának!"

Jézus - húsvét közeledtével - Jeruzsálem felé tartott tanítványaival. Mikor az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldött két tanítványt a szemközti faluba azzal a megbízással, hogy az ott talált, megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült, vezessék elébe. Mikor ez megtörtént, Jézus felült a szamárra és nagy tömeg kíséretében, szamárháton vonult be Jeruzsálembe.

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Krétai festő munkája 1600 körül)

A tömegből egyesek ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról és azokat szórták elébe. Mindnyájan hoszannát kiáltottak neki, vagyis örömkiáltással üdvözölték őt, mint Dávid fiát, mint Misseást. Jeruzsálem lakói ámulattal tekintettek az ünnepélyesen bevonuló prófétára. (Mt 21,1-11)

Az eseménysorozat azért kezdődik az Olajfák hegyénél, mert a korabeli elképzelések szerint itt kell a Messiásnak megjelennie. A bevonulás pedig azért történt szamárháton, a sokaság ujjongásának közepette,  mert Zakariás jövendölése szerint ezen a módon kell a Messiás-királynak megérkeznie.

Duccio: Bevonulás Jeruzsálembe

A templom megtisztítása

Jézus a szinoptikusok szerint, miután bevonult Jeruzsálembe, egyenesen a templomba ment. Kiűzte onnan azokt, akik adtak-vettek, a pénzváltók asztalait és agalambárusok padjait pedig föforgatta. ÍNem engedte azt sem, hogy bármit is átvigyenek a templom területén. Tettét azzal magyarázta, hogy az Írások szerint az ő háza az imádság háza minden nép számára, és nem tűrheti, hog rablók barlangjává tegyék azt. Mikor a főpapok és az írástudók erről értesültek, tanakodni kezdtek, hogy hogyan pusztítsák el őt. Féltek ugyanis tőle, mert sokan hallgatták tanítását. (Mt 21,12-16)

Giotto: Jézus kiűzi az árúsokat a templomból

A templom megtisztításáról, arról, hogy Jézus kötélből ostort font és kiűzte onnan az árusokat, a János-evangélium is beszámol. János azonban nem Jézus működésének a végére, hanem fellépésének idősakára helyezi az eseményt. (Jn 2,14-16)

A jeruzsálemi templom külső udvarán valóban folyt kereskedés és pénzváltás: itt árulták az áldozatokhoz szükséges állatokat és itt váltották át az idegen pénzeket zsidó pénzre, amellyel a termplomadót megfizették.