Ima a gyermekért

Istenem, örök Atyám!
Köszönöm, hogy gyermeket adtál nekem.
Tőled kaptam azt a jogot,
Hogy gondozzam és neveljem.
Engedd, hogy most ünnepélyesen
Oltalmadba ajánljam őt.
Istenem!
Te tanítsd gyermekemet
Igaz szeretetre.
Őrizd meg őt tiszta szívű, jó embernek.
Segítsd, hogy szent Fiadhoz,
Jézushoz hasonlóan
Növekedjen korban és bölcsességben
Előtted és az emberek előtt.
Kérlek, tedd boldoggá
Most és örökre.
Segítsd, hogy mindig
Választott gyermeked legyen.
Szent Fiad, Jézus Krisztus által.
Amen.

(Kardos Mihály után)