Keresztszülők imája

Uram, köszönjük, hogy meghívtál az általános papság egyik szolgálatára. Egy induló élet, természetfeletti élet gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életbe. Szeretetünkből is meg kell ismernie a tőled kapott szeretetet. Engedd, hogy a hit és a remény sohse fogyatkozzék meg életünkben. Készségesen vállaljuk, mint neked tetsző feladatot, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük. Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a keresztény hivatást. Szeretnénk nyitottak lenni előtte, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon és minden problémáját őszintén megbeszélhesse velünk. Áldj meg, kérünk, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.