Ima bérmálás után, a bérmálás kegyelmének megújításáért

Szentlélek Isten! Íme, a bérmálás szentségében részesültem, s ezáltal lelkemre kegyelmed eltörölhetetlen jelét nyomtad. Köszönet, áldás és magasztalás ezért Neked! Fejtsd ki e szentség erejét bennem, tarts meg az igaz Istentől származó kinyilatkoztatott hitben, erősíts a keresztény reménységben, lángoltasd bennem szeretetednek tüzét, hogy keresztény kötelességemhez hű maradjak, a bűntől óvakodjam, minden jóban gazdagodjam. Állj mellettem a kísértésben, vigasztalj, segíts bánatomban, és ne hagyj el utolsó órámon sem. Erősen fogadom, hogy sugallatodat mindig követni fogom, tanácsodnak engedelmeskedem, szent kegyelmeddel soha vissza nem élek; ezt fogadom az Úr Jézus Krisztus által, ki Veled és az Atyával egy Isten, és és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

(Legyen áldott az Úr neve c. imakönyv)

VERSEK

Pünkösd

Piros pünkösd, áldott pünkösd,
Dicsőségnek, üdvnek napja,
Lelkeinknek a Szentlélek
Ajándékait megadta.
Az ég tudományát hozta,
Hogy mi kell az üdvösségre,
És értelmet, hogy megértsük,
Nekünk adni mit kell érte.
Bölcsességet adott nekünk,
Hogy mindig tudjuk a jobbat
S életünk nehéz óráiban
Ad nékük jó tanácsokat.
Jámborságot gyújt szívünkben
Hogy az Istent szerethessük,
Lelki erőt ád lelkünknek,
Hogy a rosszat legyőzhessük.
Ébren tartja bennünk mindig
Az üdvös istenfélelmet,
Mely bűntől s bűnalkalomtól
A tűznél is jobban retteg.
Mindezt pünkösd hozta nékünk,
Mikor leszállt a szentlélek...
Hét ajándék szent Istene,
Jöjj el, jöjj el, esdve kérlek!

Blaskó Mária: Jöjj el, Szentlélek!

Jöjj el Szentlélek, Istenem.
Óh, adj lelki fényt énnekem:
Láthassam tisztán az utat,
Amely az égbe eljuttat!

Jöjj el Szentlélek, Istenem.
Óh, adj nagy erőt énnekem,
Harcomat minden rossz ellen
Végigküzdhessem győztesen!

Jöjj el Szentlélek, Istenem.
Óh, adj lángokat énnekem,
Szívemben égjen szeretet,
Mely Isten Szívére vezet!