Szülők imája, bérmálékozó gyermekükért

Uram, megáldottad szerelmünket gyümölcsével, gyermekünkkel. A Te szent kezedből fogadtuk őt, és szeretettel gondoztuk nemcsak a testét, hanem isteni gyermekségét is, amit Tőled kapott. Te tudod, mennyit imádkoztunk érte, mennyiszer megköszöntük, hogy nekünk adtad őt. Köszönjük, hogy segítségeddel megismertettük vele teremtett világod titkait, szépségét, hitünkből táplálva elvezettük Hozzád az imádság, a keresztény élet útján. Sokszor kellett bocsánatot kérnünk mulasztásainkért és az ő vétkeiért is. Bűnbánó gyermekünket szeretetedbe mindig visszafogadtad, és tápláltad szerint testeddel és véreddel. Ünnepeinken fiaid családjával találkozott, egyesült imában és énekben. sok-sok kísértés érte, meg kellett küzdenie a belső és külső tagadással. Egymást szeretve családunkban arra tanítottuk, hogy minden embert szeressen, mert a világon mindenkit üdvözíteni akarsz, valamennyiünkért áldozta szent Fiad életét. Most arra hívod, hogy tegyen tanúságot Igédről és a világot átölelő szeretetedről. Ajándékozd neki Szentlelkedet, hiszen gyönge, tudatlan és erőtlen még ahhoz, hogy munkatársad és segítőd legyen. Imánk, segítségünk, amíg tőlünk telik, elkíséri, Te se hagyd őt magára, Uram! Ajándékod megvilágosítja, megerősíti, megtölti szeretettel. Fogadd el szolgálatodra és minden ember szolgálatára. Amen.