Bérmaszülő imája

Úristen! Felelősségem tudatában állok itt, amikor a Szentlélek leszáll erre a lélekre, akinek pártfogását vállaltam.
Szentlélek Úristen, szállj le énreám is és erősíts meg, hogy teljesíteni tudjam mindazt, amit az Egyház színe előtt elvállaltam. Ígérem, hogy bérmagyermekem vallásosságát figyelemmel kísérem és figyelmeztetni fogom, ha a hónak útjáról letér. Ígérem, hogy a magam vallásos életével jó példát adok neki. Add mindehhez, Uram, segítő kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Te hívtál meg, uram, amikor bérmagyermekem engem választott, hogy keresztény életének kibontatkozásában segítségére legyek imámmal, példaadásommal, őszinte jóakaratommal. Te tudod, hogy méltatlan vagyok erre a tisztségre. Hűségem ingadozó, szeretetem és engedelmességem hiányos, sokszor csalódást okoztam Neked. Szítsd fel bennem Szentlelkedet, adj új pünkösdöt lelkemben. Adj világosságot, hogy világítani tudjak, erőt, hogy szolgád legyek. Ebben a világban úgy kell tanúságot tenni rólad, hogy bérmagyermekemet hitemmel erősítsem, szeretetemmel tökéletesítsem. Kész vagyok arra, hogy vállalt feladatomat végrehajtsam, de csak a Te segítségeddel leszek erre képes. Hálával, kéréssel fordulok Hozzád, ne vondd meg tőlem ajándékaidat Szentlélek Isten. Amen.

(Párbeszéd Istennel c. imakönyv)