Könyörgés erőért

Mindenható Isten, könyörülj meg rajtam,
mert én ezt már nem bírom tovább...
Erőimnek végére jutottam,
összeroskadok a terhek alatt,
és ha most föladom,
hiába volt minden
áldozathozatal, erőfeszítés és kínszenvedés,
és mindennek vége...
Istenem, cseppenként betelt a pohár,
cseppenként elvérzett maradék erőm,
teljesen kiüresedve
kimerülve és összeroskadva
kiáltok tehozzád:
Hallgasd meg, Istenem, segélykiáltásom,
egyedül csak te tudsz segíteni rajtam!
Ragadj ki engem ebből a mélypontból,
töltsd belém, Úristen, hatalmas erődet,
hogy képes legyek helytállni tovább,
hogy képes legyek bízni ügyem igazában,
hogy képes legyek ellenállni a kísértéseknek,
s hűséges maradjak szent akaratodhoz,
hogy képes legyek tűrni szenvedéseimet,
a rosszat mindig jóval viszonozni,
hogy mindvégig kitartsak a szeretetben,
és hogy új erővel, újult lendülettel
vessem be magamat
a te ügyed mellett. Ámen.