Tabernákulum

latin: Szentségház; az Oltáriszentség őrzésének helye. Krisztus a szentmisében közénk jön a kenyér és a bor alakjában, és közöttünk is marad. Ezért őrizzük tisztelettel az Oltáriszentséget. Ezáltal lesz a katolikus templom Isten jelenlétének a helye.

A tabernákulumot úgy helyezik el, hogy a figyelem könnyen ráirányuljon. Állandóan kis lámpa ég mellette figyelmeztetőül. Ez az un. öröklámpa (örökmécs). A tabernákulumban jelenlévő Krisztust térdhajtással szoktuk köszönteni. Nagyobb templomokban, székesegyházakban a tabernákulumot valamelyik oldalkápolnában helyezik el, hogy az imádságnak, adorációnak nyugodt körülményeket biztosítsanak.