testamentum

latin: A Biblia két fő részének neve: Ótestamentum =Ószövetség, Újtestamentum= Újszövetség