A szentolvasó (rózsafüzér)

A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, a nagy szemekre Miatyánkot, a kis szemekre pedig Üdvözlégyet. az első három Üdvözlégy után is minden tíz Üdvözlégy - tized után a Dicsőség az Atyának...következik. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket, illetve titkokat illesztjük be.

Öt tizedes rózsafüzérÖt tizedes rózsafüzér

Az első három Üdvözlégyben:

1. aki hitünket növelje,

2. aki reményünket erősítse,

3. aki szeretetünket tökéletesítse.

Az örvendetes olvasó titkai:

1. akit te Szent Szúz a Szentlélektől fogantál,

2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál,

3. akit te Szent Szűz a világra szültél,

4. akit te Szent Szűz a templomban bemutattál,

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A fájdalmas olvasó titkai:

1. aki érettünk vérrel verítékezett,

2. akit érettünk megostoroztak,

3. akit érettünk tövissel koronáztak,

4. aki érettünk a keresztet hordozta,

5. akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó titkai:

1. aki a halálból feltámadott,

2. aki a mennybe fölment,

3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte,

4. aki téged, Szent Szűz, a menníbe fölvett,

5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.