Rafael arkangyal

Rafael arkangyal héberül רפאל, kb: „Isten meggyógytott”, „Isten meggyógyít”, arabul: اسرافيل) a vándorok és utazók védője, mert a Szentírásban Tóbiás utazótársa volt. Rafaelt utazóként ábrázolják szandálban, karján utazó köntösével és egyéb utazási felszereléssel, néha vízi tükörrel, és mint minden angyalnak, neki is szárnyai vannak.

A Rafael név jelentése a héber rapha': gyógyítani és az 'el: Isten szavakból alakult ki. Jelentése tahát „Isten gyógyít”, vagy más értelmezésben az „Isteni gyógyító”.

„Rafael vagyok, egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen.” (Tób. 12, 15)

Ima:

SZENT RÁFÁEL arkangyal, Isten oltalmának követe, esedezve kérünk, érintsd meg szívünket égõ szereteteddel! Segíts megmaradnunk a szeretet útján! Taníts, vezess, figyelmeztess arra, ami kedves Urunk és Istenünk elõtt! Segíts felismernünk Isten szent akaratát és fedd fel elõttünk Isten szent szeretetének boldogító örömét! Amen.
(Imprimatur: 1968. Innsbruck) (Tengernek Csillaga I1/5.)
Szent õrangyalom, akit Isten egész életemre kísérõként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségembõl! Torlaszolj el elõttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elõl! Õrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erõt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozat vállalásához, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek. Amen.