Gábriel Arkangyal

Gábor arkangyal (vagy Gábriel főangyal) egyike a 3 (vagy hét) arkangyalnak.

Tiziano: Gábriel ArkangyalTiziano: Gábriel Arkangyal

Neve a „Gibor” szóból ered, amelynek jelentése: „Isten ereje”. Megbízatására a következő ószövetségi mondat utal: „Általad jő el a Szentlélek”. Teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a kerubok fölött.

Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Lukács Evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő Szent János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani (Lk. 1,5-20), majd Názáretben Máriánál is megjelenik, hogy közölje vele a szeplőtlen fogntatást, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását. (Lk. 1,26-38). Ennek állít emléket az Üdvözlégy ima.

Szent Gábor és Szent Rafael arkangyalok csak 1921-ben kerültek be a Római Kalendáriumba.

Gábrielt az iszlám vallás is tiszteli (arab neve Dzsibril), ugyanis hitük szerint ő tárta fel Mohamed prófétának a Koránt.

Gabriel arkangyal a remény angyala, aki mindig reményt ad az embereknek. Ábrázolása mindig valami fensőbbségeset sejtet mindenkivel, amitől (akárcsak Mihály arkangyaltól) a gonosz fél. Hatalmas szárnyakkal ábrázolják, mely a természetfeletti erejét jelképezi. Gabrielt Isten hangjának is tartják. Erre utal, hogy leggyakrabban trombitaként, harsonaként szimbolizálják. Általában ezüst és fehér színnel ábrázolják. Imádni az arkangyalokat nem szabad. Ő üldözte ki Ádámot és Évát a Paradicsomból.

Egyes apokrif iratok szerint a Szodomát és Gomorát elpusztító angyalok neve Gábriel és Uriel voltak.

Ima:

SZENT GÁBRIEL arkangyal, a megtestesülés titkát hordozó szent angyal, Isten hûséges követe! Nyisd fel fülünket Urunk irgalmas Szívének halk figyelmeztetésére és hívására! Esedezve kérünk, maradj mindig közelünkben, hogy helyesen értelmezzük, kövessük és engedelmesen fogadjuk Isten szavát! Segíts megtennünk mindazt, amit Isten tõlünk kíván! Segíts éber készenlétre, hogy ébren találjon az Úr, ha eljön! (Tengernek Csillaga II/5.)