Képtár

Majki Kamalduli Remeteség

A majki kamalduli remeteség Tatabánya közelében található.
A kamalduli rendet Romuald italiai herceg alapította 1012-ben.Magyarországon a 17. század végén jelent meg a szerzetesrend. Majkpusztát galántai Eszterházy József ajándékozta a rendnek. A remeteség kivitelezését 1734-ben kezdték meg,az építkezést feltehetően Fellner Jakab felügyelte 1761-ig. A Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templom építése a remetelakok kialakítása után 1753-ban kezdődött el.
A majki remeteség kapuját két szobor őrzi, az egyik a kamalduli rend alapítója Szent Romuald, a másik édesapja Sergius.
Majkon 17 egyforma, fehér falu, piros cserép tetős cellaház (remeteház) épült. A cellaház nem a méretre utal, hanem lakója valóban remeteként élte életét.A házak homlokzatán az építtető családok címere látható (Eszterházy József, Lengyeltóthy Lengyel és Erdődy családok). Minden házban egy remete lakott, aki miséket mondott az építtető üdvére. A házakban kialakított kápolnák minden szükséges kellékkel ellátott miniatűr templomok voltak. A házak belső kialakítása egységes, hálószoba, kamra, kápolna és műhely.A szerzetesek némaságot fogadtak, a melléjük rendelt szerzetes testvérrel is csak írásos üzenetek útján érintkeztek, aki ellátásukról gondoskodott. A szerzetesek napi tevékenysége kétkezi munkából állt, a mindennapi élethez szükséges iparos munkát is elvégezték, valamint a saját szükségleteik kielégítésére fűszereket, gyógynövényeket is termeltek. Házaikat csak különleges alkalmakkor, engedéllyel hagyhatták el, nem csak némaságot fogadtak, hanem minden érintkezési formát kerültek az emberekkel, beleértve szerzetestársaikat is. Évente két alkalommal - karácsonykor és húsvétkor - válthattak szót egymással a szigorú rend szerint élő remeték.
A templomot a Szent György-vonal kereszteződéseinél építették, mennyezetét Nepomuki Szent János életének eseményeit ábrázoló freskók díszítik.

Majki Kamalduli Remeteség

Adventi koszorú

Adventi koszorú

Anton Raphael Mengs: Pentecost. (1765. Ermitázs)

Anton Raphael Mengs: Pentecost.  (1765. Ermitázs)

Velazquez: Adoration

Velazquez: Adoration

id. Pieter Brueghel: Adoration

 id. Pieter Brueghel: Adoration

Rubens: Királyok imádása

Rubens: Királyok imádása

Hans Fries: Páduai Szent Antal prédikációja, 1506

Hans Fries: Páduai Szent Antal prédikációja, 1506

Betlehemi jászol

Betlehemi jászol

Adventi koszorú

Az advent a karácsonyi előkészület négyhetes időszaka. A latin eredetű szó jelentése: Adventus Domini, az Úr eljövetele.

Ez az időszak a karácsonyra való lelki felkészülés ideje, a Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnap előestéjével kezdődik és karácsony első vecsernyéjéig tart. Megannyi szokás és népi hagyomány is kapcsolódik hozzá. A régi időkben éjfélkor harangszó hirdette az advent, valamint az egyházi év kezdetét.

A keresztény tanítás szerint az advent hagyományos színe a lila a bűnbánat és a megtérés jelképe miatt. A katolikusoknál a koszorú négy gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a második és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A templomi liturgia színvilága is ehhez kapcsolódik: advent első vasárnapján a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila.

Adventi koszorú

Charles de Foucauld

Charles de Foucauld


Tartalom átvétel