Márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika oltárai - Remete Szent Pál oltár

A bazilika bal oldalának meghatározó mellékoltára a szerzetesség allegóriája. A kétszintes faoltár fókuszában Remete Szt. Pál imára tárt karokkal, az őt naponta kenyérrel tápláló hollóval látható. A kép balján pálos novicius alakja, jobbján a rend rajnai tartományában élt, csodatévő Boldog Kuno szobra áll. A fölső szinten - a Szent Istvánt megkeresztelő, 997-ben lengyel földön mártírhalált halt - Szt. Adalbert bencés szerzetes képét a vértanúság pálmaágával Boldog Csepelényi György és Teisz Henrik pálosok szobra keretezi. Az oltár csúcsán Immaculata szobor köti össze az Eget a földdel. A képek donátora Paulevics József váci kanonok, az oltáré Nádasdy László csanádi püspök, volt pálos szerzetes. Középen a Nádasdy címer látható.

Márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika oltárai - Remete Szent Pál oltár