Jézus feltámadása

Vasárnap hajnal Jézus feltámadásának ünnepe. A szentmise a tűzszenteléssel kezdődik. A pap a megszentelt tűzzel gyújtja meg a húsvéti gyertyát és azzal vonul be a templomba és annak lángjával gyújtják meg a gyertyákat az oltáron. Régen szokás volt hogy Nagycsütörtöktől Nagyszombatig nem gyújtottak tüzet és a szentelt tűzből vittek parazsat és azzal gyújtottak újra tüzet..A másik elem a víz megszentelésére is e misén került sor. A keresztelési fogadalmukat is megújítják a hívek ekkor.

A szentmise alatt a Glória után újra megszólalnak a harangok ,csengők és az orgona jelezvén vége a negyven napos böltnek Krisztus feltámadt, vígadjunk.

A katolikus falvak népe feltámadási körmenetben vesz részt. A körmenet után a hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztják a nagyrészt sonkából ás tojásból álló vacsorát.

A kereszténység legnagyobb ünnepe.

Jézus feltámadása