Mária ábrázolások

El Greco: The Assumption of the Virgin 1582 - Szűz Mária Mennybevétele

El Greco: The Assumption of the Virgin 1582 - Szűz Mária Mennybevétele

Peter Paul Rubens. Mária mennybemenetele c.1626. Olajfestmény fán The National Gallery of Art, Washington, DC, USA

Peter Paul Rubens. Mária mennybemenetele c.1626. Olajfestmény fán The National Gallery of Art, Washington, DC, USA

Pierre-Paul Prudhon: Mária mennybemenetele

Pierre-Paul Prudhon: Mária mennybemenetele

Francesco Botticini: Mária mennybevétele

Francesco Botticini: Mária mennybevétele

Pietro Perugino: Szűz Mária szentekkel (szent Lőrinc balról a második)

Pietro Perugino: Szűz Mária szentekkel (szent Lőrinc balról a második)

Szűz Mária születése

Szűz Mária születése

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Sarlós Boldogasszony ünnepén a római katolikus egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve ezért: „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél”
A 13. századtól július 2-án tartották, egészen a II. vatikáni zsinatig, amikor is május 31-re helyezték át. Azonban néhány országban –így Magyarországon– napjainkban is július 2-án ünneplik. S mivel ez a nap az aratás kezdetének ideje, ezért magyarul a sarlós Boldogasszony nevet viseli.

A Boldogasszony megnevezést Szent Gellért püspök ajánlotta, így tisztelve a Szűzanyát. A viszonylag kései ünnepet könnyű a többi Mária ünneptől megkülönböztetni: az aratás patrónája Szűz Mária. A pap megáldotta a szerszámokat, de ténylegesen ezen a napon nem dolgoztak. Az aratás az ünnep másnapján július 3-án kezdődött. Sarlóval az asszonyok arattak, és a férfiak kötözték a kévét.

Az ünnepet először a minoriták tartották meg 1263-ban, majd a 14. században VI. Orbán pápa rendelte el az egész egyház számára, aki a nyugati egyházszakadás napjaiban a Látogató Szűzhöz könyörgött, hogy töltse el kegyelemmel a bajokkal küzdő egyházat, úgy, ahogy látogatása boldogságot hozott Zakariás (Erzsébet hitvesének) házába.

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe.
Régi magyar neve Gyümölcsoltó Boldogasszony. A jámbor néphit szerint Mária ezen a napon fogadta méhébe Jézust.
Ezt a napot tartják az oltás, szemzés hagyományos idejének.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Szűzanya

Szűzanya

Fekete Madonna

Fekete Madonna


Tartalom átvétel