M

misszió

latin: megbízatás, megbízás, küldetés.
A keresztény hit terjesztése. A hívők valamely különleges csoportjának (kisebb egyházközségnek) lelki gondozása. Nagyobb tömegek számára rendezett katolikus lelkigyakorlat és ájtatosság.

Misszionárius: hittérítő

misztérium

görög-latin:titok, rejtély; különösen hittitok

monoteista

görög: egyistenhívő; a monoteizmus híve, követője

morális

latin: erkölcsi, erkölcsös

morál: latin-német: erkölcs, erkölcsi szabály, erkölcstan,

Manipulus

Kézkendő. Eredetileg a kézben tartott, az izzadság letörlésére szolgáló kendő volt, mely a 6-11. századtól általánosan a miseruha bal karra erősített, díszes részévé vált. A szubdiakónus, diakónus és a pap viselte. A szubdiakonátus eltörlésével a használata is megszűnt.

Mitra

Püspöksüveg.Mitra 16.sz. közepe - Győr Székesegyház kincstárMitra 16.sz. közepe - Győr Székesegyház kincstár

Mocetum, mocetta

Vállgallér. Valóságos és címzetes prelátusok könyökig érő, elöl gombolt, rangjuknak megfelelő színű ruhadarabja, melyet a karingre vesznek fel. A szertartásra bevonuláskor viselik, ill. olyan szertartás alatt, melyen nem ők tartanak.

Monstrancia

Szentségtartó, úrmutató, mely az Oltáriszentség kitételére és körmeneteken való hordozására szolgál. Díszítettsége mindig az adott kor szokásának megfelelő.Szentségtartó - LőcseSzentségtartó - Lőcse


Tartalom átvétel