misszió

latin: megbízatás, megbízás, küldetés.
A keresztény hit terjesztése. A hívők valamely különleges csoportjának (kisebb egyházközségnek) lelki gondozása. Nagyobb tömegek számára rendezett katolikus lelkigyakorlat és ájtatosság.

Misszionárius: hittérítő