D

Dogma

görög-latin: bizonyítás nélküli s minden hívő számára kötelező hittétel

dogmatika: hitágazattan; a dogmákat tárgyaló tan, a teológia egyik ága

dogmatikus:a dogmatika művelője

dogmatizmus: a dogmák elfogadása és az ezek szerinti gondolkozás

Doktrína

latin: tudományos elmélet, elv, rendszer

Dominikánus

latin: Domonkos-rendi (katolikus) szerzetes

Dominus

latin: Úr

dominus vobiscum: az Úr legyen veletek (a mise során gyakran előforduló köszöntési forma)

Donátor

latin: (különösen templomi célra) adományozó, alapítványt tevő személy

donatárius: a megajándékozott, a donációt kapott személy

 

donáció: adomány, alapítvány

Dualizmus

latin-filozófia: a létet két ellentétes és egymásból nem levezethető alapelvvel, az anyagival és a szellemivel magyarázó, többnyire idealizmusba torkolló felfogás.


Tartalom átvétel